středa 17. února 2010

Ing. Michal Hanisch

Dnes mi byl v Domě kultury v Liberci udělen titul Ing. Po dlouhých letech jsem tak konečně ukončil vysokoškolská studia. Teď je třeba se vší počestností poděkovat.

Po zářiových ekonomických státnicích mi zbývaly státnice oborové, napsat a obhájit diplomovou práci. Minulý týden 11. února jsem obhájil práci za jedna a oborové státnice složil rovněž za jedna.

Nikdy bych to však nedobojoval bez bezmezné nekončící podpory celé velké široké daleké rodiny, která mě do jednoho muže podporovala ve chvílích těžších i lehčích. Jim patří mé velké díky. Chci poděkovat a pogratulovat ostatním spolužákům, že jsme to za těch pár let společně do té branky dokopali. Vzájemné podporování a studia někdy brzy oslavíme na místě již tradičním, uprostřed lůna přírody na legendárním Krompachu.

Chci poděkovat doc. Ing. Kláře Antlové, Ph.D. za odborné vedení mé diplomové práce (Návrh znalostního portálu pro malé a střední podniky), Ing. Michalu Jirákovi za konzultace a Ing. Kateřině Paickrové za oponenturu. Mitonu CZ ještě jednou za praxi a další léta zde strávená, která mi dala mnoho zkušeností, z nichž jsem mohl čerpat a uplatnit je v diplomové práci.

Tradičně díky Kláře a Pavlovi a všem, kteří mi drželi palce a psychicky mě podporovali. Děkuji i všem gratulantům a i já blahopřeji všem spolužákům a kamarádům, kteří to v posledních doklepali ke zdárnému konci také. Držím palce nejbližším v jejich letošních dalších finálních bojích, aby to rovněž zdárně dokončili.

0 Vašich komentářů:

Okomentovat